Hrvatsko društvo za povijest športa osnovano je 18. travnja 1991. godine u Zagrebu na inicijativu povjesničara i suradnika časopisa Povijest športa koji je izlazio od 1970. do 1999. godine od kada izlazi u formi priloga Povijesti hrvatskog športa HOO-ova časopisa Olimp.

Na osnivačkoj skupštini Društva održanoj u Kulturno prosvjetnom saboru Hrvatske u Zvonimirovoj ulici 3. Zagrebu u nazočnosti 68 delegata za predsjednika je izabran Stjepan Cerjan a za članove Izvršnog odbora Mladen Delić, Ivan Očak (Zagreb) Miroslav Matovina (Sisak) Mario Glogović (Opatija), Josip Cvetković (Osijek) Toni Petrić (Split) te Zdenko Jajčević preuzevši i dužnost tajnika Društva. Ratnom agresijom na Hrvatsku 1991. godine onemogućen je svaki oblik rada Društva a nakon smrti njegovog predsjednika i osnivača Stjepan Cerjan Pube Društvo je prestalo djelovati zbog čega je 1998. izbrisano iz registra udruga Republike Hrvatske.

Godine 2007. Inicijativni odbor sastavljen od istaknutih imena hrvatskog sporta Darko Dujmović, Krešimir Kristić i Mihovil Radja pokreću postupak (obnoviteljske) osnivačke izborne skupštine koja je održana 26. svibnja 2007. godine. Za predsjednika je imenovan Darko Dujmović a za potpredsjednike Milka Babović i Jurica Gizdić.

Društvo intenzivno radi na promicanju važnosti istraživanja povijesti sporta i njegovanju kolektivne memorije vrijednosti povijesti sporta u hrvatskom društvu. Godine 2010. u svoje redove prima Udrugu za osnivanje Muzeja športa Split i bira dr. sc. Zrinku Čustonju za predstavnika u Međunarodnom vijeću za sportsku znanost i tjelesni odgoj te Međunarodnom društvu za povijest tjelesnog odgoja i sporta čijim članom postaje 2009. godine.

Izraženo djelovanje u domaćem i međunarodnom okruženju povijesti sporta kulminiralo je recentnim razdobljem i domaćinstvom međunarodnog skupa povjesničara sporta u Splitu 2015. godine. Naime u suorganizaciji Hrvatske olimpijske akademije, Splitskog saveza sportova te kinezioloških fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Splitu 2015. godine Drruštvo organizira 16. konferenciju Međunarodnog društva za povijest športa i tjelesnog odgoja (International Association for the History of Physical Education and Sport). U radu Konferencije koja je trajala od 18. do 22. kolovoza i polučila odlične rezultate sudjelovalo je 116 predstavnika iz 31 zemlje a među vodećim članovima organizacije bili su predsjednik i tajnik Odbora dr.sc. Zrinko Čustonja i doc.dr.sc. Dario Škegro.

Krajem 20. godine Društvo iz objektivnih razloga stagnira te se članovi odlučuju na obnoviteljsku izbornu skupštinu u ožujku 2021. na kojoj za predsjednika biraju docenta dr.sc. Darija Škegru, nositelja predmeta Povijest športa na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, znanstvenika i dugogodišnjeg sportskog dužnosnika. Potpredsjednici su ugledni hrvatski profesor Kineziološkog fakulteta u Zagrebu Zrinko Čustonja te sportski publicist iz Splita Jurica Gizdić.

Za članove izvršnog odbora izabrani su istaknuta sportska imena Ratko Cvetnić, Robert Kučić, Ana Popovčić, Jura Ozmec, Danira Bilić, Tajana Obradović, Igor Kramaršić i Radica Jurkin, koja je izabrana i na dužnost glavne tajnice HDPŠ-a.